Dekor-Stein Kőbánya Kft.

Elérhetőségeink:

Nyitvatartás:

Tel:   +36 34 450 034

          +36 34 550 000

Email: tardosred@dekor-stein.hu

Naszályi út 1.

2545 Dunaalmás

Székhely:

Hétfő-Csütörtök:  7 - 15 óráig


Péntek: 7 - 13 óráig

Pályázati azonosító: GINOP– Plusz-3.2.1-21-2021-00001,21151/36/00019

Kedvezményezett neve: Dekor Stein Kőbánya Kft.

Támogatás összege: 10,4 millió Ft

Támogatás mértéke: 70%

Porjekt címe: Munka és magánélet összehangolása, Munkavállalók készség- és kompetenciafejlesztés

Projekt befejezési dátuma: 2023.09.29.A projekt tartalmának bemutatása:


1.     Munka és magánélet összehangolása 80 órás képzés: 2023.05.02-06.29

Cél a munkavállalók és a munkáltatók együttműködésének javítása a család és a munka összeegyeztethetőségének érdekében. A család, illetve magánélet és a munka egyensúly kialakításának, megőrzésének támogatása.

A tréning célja, hogy a résztvevők megszerezzék a munka és a magánélet megfelelő és hatékony menedzseléséhez szükséges ismereteket, kommunikációs, együttműködési, konfliktus és stressz kezelési készségeket; elsajátítsák az időbeosztási és erőforrás gazdálkodási, önismereti, helyzetértékelési, munka hatékonyságnövelési, a pozitív, kooperatív gondolkodás és megküzdő képesség attitűdjét; a generációk közötti együttműködés családi és közösségi lehetőségeit, a segítő kapcsolat mentálhigiénéjét és lehetséges formáit. Tananyagegységek: Mentálhigiénés ismeretek és készségek, Kommunikációs hatékonyság fejlesztés, stressz- és konfliktuskezelés, Hatékony idő- és erőforrás gazdálkodás, Segítő kapcsolatok kialakításának támogatása


2.     Munkavállalók készség- és kompetenciafejlesztés 100 órás képzés: 2023.07.03-2023.09.29


Cél: A résztvevők megismertetése a kommunikáció alapfogalmaival. Fejlesszék önismeretüket, képesek legyenek önértékelésre és önmaguk menedzselésére. Szervezeti hatékonyság növelése. Cél az önmenedzselés fejlesztése

1. Önismeret, önértékelés, készségek, képességek felmérése:

• Személyiségtípusok

• Extrovertált és introvertált viselkedés

• Asszertív magatartások, magatartásminták

2. Kommunikációs ismeretek

• Kommunikációs alapismeretek

• Kommunikációs stílus

• Verbális és non-verbális kommunikáció

3. Tárgyalástechnika

• Kommunikáció és tárgyalástechnika

• Személyközi tárgyalások, interjú technikák

• Viselkedés, öltözködés

4. Konfliktus-kezelés és stressz-menedzsment

• A konfliktusok típusai

• Konfliktuskezelési módok

• Konfliktuskezelési módok és technikák

• Konfliktuskezelési stílus és eszközrendszer alkalmazása gyakorlatban

• Stresszmenedzsment